The Vagus Nerve - 3 ways to stimulate your bodys own "antidepressants" right NOW!(eng/swe)

The vagus nerve is the body's longest nerve, it connects the brain with a number of important organs in the body - heart, lungs, stomach and intestines. Signals from the brain are transmitted to virtually all vital organs. The wandering nerve begins at the base of the skull and passes through the neck, chest and peritoneum.

The Vagus nerve regulates the functions as when you are:

swallowing; vomiting; cough; stomach work; breathing and your heartbeat.

The activity of the nerve is the quality of the Vagus nerve and the quality of the Vagus nerve is strongly linked to our mental health. Our quality of the Vagus nerve is also what our children inherits from us, so the mother passes on the quality of the Vagus nerve. Mothers who are depressed, angry or anxious during pregnancy have lower activity in their Vagus nerve, which is also passed on to the child who may have low dopamine and serotonin levels as a result. It can feel hard to hear it though, there are simple things to do to increase activity on the Vagus nerve on ourselves and our children. It is never too late and it is something we need to do through life. The vagus nerve is incredibly important and with poor quality on it, we do not survive, so we should take good care of it! The more conscious we become of everything that works FOR our well-being, the more we can help!

So what can you do then? If you are unable to work out (exercise tips are yoga & Thai Chi) and move around very physically which helps the Vagus nerve. There are still many options! In my work I Always focus on how to feel wellness right NOW not matter how you feel physically or mentally. So do this:

1. Take deep breaths in the back of your mouth in the palate, this activates the nerve, and about 6 deep breaths gives a good response, you can close your eyes, stand or sit as straight as you can, relax and open your mouth and take 6 calm deep breaths in the back of the palate. You can try right now! ;)

2. Cold showers also activate the nerve but if you are like me who always freezes then it is not an alternative haha, but you can always finish the shower with about 30sec with cold water and you should of course not do this on your children (if they do not want to) this is for you, the adults :)

3. Singing / humming is the amazing and something simple for both adults and children, the Vagus nerve is connected to the vocal cords and the muscles at the back of the throat. Singing and humming activates these muscles which in turn stimulate the Vagus nerve. What I do with my family is we usually sing a little "good morning" - song to start the morning positive :) So join a choir, sing what you are doing right now (I´m putting on my sweateeeeeeer) or sing in the bath, whatever you choose it will to help your well-being!

Good luck my friend! :)

Love, Anna

For more Wellness in your Life there is: - Coaching-sessions - Courses & work-shops such as "Wellness in pareting nomatter how you feel" "Wellness in Business" which contains stress management and Leadership Coaching and for healthcare staff "Wellness in trauma"

Join the FB family: Mothers Movement My life and journey through a phone on Instagram: @Coach.annabursell

Svenska:

Vagusnerven är kroppens längsta nerv, den förbinder hjärnan med ett antal viktiga organ i kroppen som - hjärta, lungor, mage och tarmar. Signaler från hjärnan överförs till praktiskt taget alla vitala organ. Den vandrande nerven börjar vid botten av skallen och passerar genom halsen, bröstet och bukhinnan. Vagusnerven reglerar funktionerna som: svälja; kräkningar; hosta; magarbete; andning och ditt hjärtslag. Själva aktiviteten hos nerven är kvaliteten på Vagusnerven och kvaliteten på Vagusnerven är starkt kopplad till vår mentala hälsa. Vår kvalitet på Vagusnerven är också något som våra barn ärver från oss, så modern överlämnar kvaliteten på Vagusnerven till bebisen. Mödrar som är deprimerade, arga eller oroliga under graviditeten har lägre aktivitet i sin Vagusnerv, som också överförs till barnet som kan ha låga dopamin- och serotoninnivåer som ett resultat. Det kan kännas svårt att höra det men det finns enkla saker att göra för att öka aktiviteten på Vagusnerven på oss själva och våra barn. Det är aldrig för sent och det är något vi behöver göra genom livet! Vagusnerven är oerhört viktig och med dålig kvalitet på den överlever vi inte, så vi får ta hand om den! Ju mer medvetna vi blir av allt som fungerar FÖR vårt välbefinnande, desto mer kan vi hjälpa! :) Så vad kan du göra då? Om du inte kan träna (träningstips är annars yoga och Thai Chi) och rör dig mycket fysiskt vilket hjälper Vagusnerven. Det finns fortfarande många alternativ! I mitt arbete fokuserar jag alltid på hur du känner välbefinnande just nu, oavsett hur du känner dig fysiskt eller mentalt. Så gör detta:

1.Ta djupa andetag i baksidan av munnen i gommen, detta aktiverar nerven, och cirka 6 djupa andetag ger ett bra gensvar, du kan stänga ögonen, stå eller sitta så rakt du kan, koppla av och öppna munnen och ta 6 lugna djupa andetag bak i gommen. Du kan prova just direkt! :)

2. Kalla duschar aktiverar också nerven men om du är som jag som alltid fryser är det inte ett alternativ haha, men du kan alltid avsluta duschen med cirka 30 sek med kallt vatten och du bör naturligtvis inte göra det på dina barn (om de inte vill) det här är för dig, vuxna :)

3. Sjunga / nynna är fantastiskt och något enkelt för både vuxna och barn!

Vagusnerven är ansluten till stämbanden och musklerna i baksidan av halsen. Sjunga och nynna aktiverar dessa muskler som i sin tur stimulerar Vagusnerven. Det jag gör med min familj är att vi sjunger en liten "god morgon" - sång för att starta morgonen positivt :) Så gå med i en kör, eller sjung det du gör just nu (jag sätter på min tröööjaaa) eller sjung i badet, vad du än väljer kommer det att hjälpa ditt välbefinnande! Lycka till min vän! :) Kärlek, Anna För mer välbefinnande i ditt liv finns det: - Coaching-sessioner - Kurser & work-shops som: "Välmående i föräldraskapet hur du än mår" "Wellness in Business" innehåller bland annat stresshantering & ett Coachande Ledarskap och för vårdpersonal "Wellness in trauma" Gå med i FB-familjen: Mothers Movement Mitt liv och resa genom en telefon på Instagram: @ Coach.annabursell