Heading 

Mother and Baby
Survey / Enkät

Depression around pregnancy -

Depression runt graviditet

This study is aimed at you who suffer from postpartum depression or depression around pregnancy, regardless of how long ago you had a child / was pregnant 

Denna undersökningen riktar sig till dig som lider av förlossningsdepression eller depression runt graviditet oavsett hur längesedan du fick barn/ var gravid

Chris Fit

Lotus Flower
Survey / Enkät

The relationship to yourself and others -

Relationen till dig själv och andra

This study is aimed at you who suffer from postpartum depression or depression around pregnancy, regardless of how long ago you had a child / was pregnant 

Denna undersökningen riktar sig till dig som lider av förlossningsdepression eller depression runt graviditet oavsett hur längesedan du fick barn/ var gravid

Jasmine Aziz

vissenblomma.jpg
Survey / Enkät

Miscarriage -

Missfall

This study is aimed at you who suffer from postpartum depression or depression around pregnancy, regardless of how long ago you had a child / was pregnant 

Denna undersökningen riktar sig till dig som lider av förlossningsdepression eller depression runt graviditet oavsett hur längesedan du fick barn/ var gravid

Iron Mike

Floating Hearts
Survey / Enkät

Daring to get pregnant again -

Att ha vågat bli gravid igen

This study is aimed at you who dared to get pregnant again despite previous trauma / depression / injuries / miscarriages

Denna undersökningen riktar sig till dig som vågat bli gravid igen trots tidigare trauma/ depression / skador /missfall

Chris Fit

birds.jpg
Survey / Enkät

Leadership, what makes a great leader -

Ledarskap, vad är en bra ledare

Tell people more about the classes you offer. Add images, text and links, or connect data from your collection to display dynamic content.

Jasmine Aziz

rosesky.jpg
Survey / Enkät

Losing a loved one -

Att mista en anhörig

Tell people more about the classes you offer. Add images, text and links, or connect data from your collection to display dynamic content.

Iron Mike