Vad är NLP?  

Vad är NLP?

Jag kombinerar olika verktyg så som NLP, Hypnos, Coaching och mina egna ToM Energy Release™ vilket är den mest kraftfulla kombinationen! Jag utgår alltid efter min klients behov för att kunna öka sitt välmående.

NLP: Neuro Linguistic Programmering

Neuro – Hjärnan och våra tankebanor. Hur vi filtrerar, sorterar och hur vi bearbetar information som vi tar in via våra sinnen.

Lingvistik – Språket och kommunikationen. Hur vi kommunicerar med oss ​​själva och andra för att uppnå resultatet vi vill ha. Genom att förstå hur andra filtrerar information kan vi anpassa den kommunikation vi använder så att budskapet når fram.

Programmering – Alla vanor, eller ovanor vi har. Vi skapar program för att inte behöva tänka på allting vi gör “autopilot”). Ibland vill vi förändra en ovana och skapa program i vårt undermedvetna (och medvetna) som ökar vårt välmående. Vi har alla olika triggers, så som t.ex. fobier, stress, rökning och depression som vi skapat vanor för att hantera. Ofta en snabb reaktion där vi inte hinner tänka och ofta är kanske inte triggern och lösningen ens logisk, men den är så inprogrammerad att vi inte kan kontrollera det. Vi vet ofta vad som egentligen är bra för oss men är det inte inprogrammerat så kan det vara väldigt svårt att ändra den vanan/mönstret, därför är NLP så effektivt!

Med NLP jobbar man med dessa tre delar och väldigt enkelt kan man säga att man får verktyg för hur man ska tänka, kommunicera och ändra sina beteenden. Och vem vill inte ta kontroll över det?

Vi skulle kunna sammanfatta grundfilosofin med tre nycklar:

Vi tolkar verklighet som det ser ut från vårt perspektiv. Det finns alltid flera sätt att se och tolka.

Vi behöver välja det mest konstruktiva och positiva sätt för oss att se på verklighet. När vi gör det tillräckligt ofta gör vi gör välmående till en vana istället för ett val.

Att bli utbildad av både den briljanta Paul McKenna som är ledande inom hypnos och den fantastiska grundaren av NLP Dr Richard Bandler var en stor ära! Att kunna kombinera detta med coaching och med min egen teknik har tagit mig och mina kunders välbefinnande till en mycket högre nivå! – Anna

Vad är NLP?  

Vad är NLP? Jag kombinerar olika verktyg så som NLP, Hypnos, Coaching och mina egna ToM Energy Release™ vilket är den mest kraftfulla kombinationen! Jag

Läs mer »

Sömn! 

Detta inlägg är för dig som vill veta mer om vikten av sömn och min personliga resa för att hitta min sömn! Detta är ett

Läs mer »